Hoạt động của lãnh đạo Hoạt động của lãnh đạo

UBND Quận Hồng Bàng tiếp Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng “Chính quyền điện tử”

Thực hiện Thông báo số 16/TB-STTTT ngày 24/2/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố. Sáng ngày 26/02/2020, UBND quận Hồng Bàng đã tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra số 01 (theo Quyết định số 29/QĐ-STTTT ngày 24/2/2020 của Sở TTTT) tại trụ sở cơ quan UBND quận Hồng Bàng.

              Năm 2020, Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng chương trình, kế hoạch về ứng dụng và phát triển CNTT tại quận nhằm khai thác hiệu quả, điều chỉnh phù hợp và hoàn thiện các ứng dụng phần mềm đã công bố áp dụng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện việc xây dựng Chính quyền điện tử tại quận và các đơn vị trực thuộc. Đoàn kiểm tra ghi nhận sự chuẩn bị, cũng như những cố gắng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng.

              Tại buổi kiểm tra, các phòng, bộ phận trực thuộc có liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả thông tin thông qua phần mềm điện tử liên thông với cổng Dịch vụ quốc gia đã đưa ra những vướng mắc, khó khăn trong thời gian đầu thực hiện. Đoàn kiểm tra đã trả lời và hướng dẫn cụ thể những thắc mắc. Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị UBND quận đẩy mạnh việc sử dụng hòm công vụ trong trao đổi công việc nội bộ để đảm bảo an toàn thông tin; sớm xác định mức độ an toàn của hệ thống thông tin trên trang Thông tin chỉ đạo điều hành; thực hiện đồng bộ một số thông tin, chức năng giữa Cổng thông tin điện tử của UBND quận và HĐND quận, đồng thời tăng cường hơn nữa việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và mạng xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phạm Văn Đoan tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra; đồng thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo bổ sung cho cán bộ công chức sử dụng tiếp nhận và xử lý văn bản, thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử chỉ đọa điều hành và Một cửa hiện đại, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp khai thác thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử và thực hiện gửi thủ tục hành chính công trực tuyến.

  Văn phòng quận./. 

 

 

 

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 931360