HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỂ NĂM 2018 HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỂ NĂM 2018

 • Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 03/03/2014 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo"xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng"
 • Quyết định số 2046 ngày 23/12/2014 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo"xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng"
 • Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kế hoạch Về việc triển khai xây dựng đề án"thí điểm xây dựng chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng"
 • Thông báo số 63/TB-BCĐ ngày 22/04/2014 của BCĐ xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban chỉ đạo"xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng"
 • Hiển thị 21 - 24 of 24 kết quả.
  10

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 24687244