HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

« Quay lại

Công văn 1643/VP-VXNC v/v triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên nghành 2017

Công văn 1643/VP-VXNC v/v triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên nghành 2017

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng xây dựng chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố nhằm cung cấp thông tin và tiếp nhận, trả lời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp có thể gửi các phản ánh, kiến nghị bằng cách điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, email, điện thoại) và nội dung phản ánh, kiến nghị theo mẫu ở phía dưới.

+ Nội dung phản ánh, kiến nghị cũng như các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu, viết rõ ràng, mạch lạc và phải thể hiện rõ nội dung cần phản ánh, kiến nghị.

TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP

Xin mời bạn nhập đầy đủ thông tin góp ý về Cổng thông tin điện tử, mọi góp ý của công dân đều rất có ý nghĩa với đơn vị.

  • Họ tên (*)
  • Email (*)
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Chủ đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã kiểm tra

TRẢ LỜI CÁC KIẾN NGHỊ TRẢ LỜI CÁC KIẾN NGHỊ

Không có kết quả nào.

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 29364306