HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 • Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Cập nhật ngày

  Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Công văn 1643/VP-VXNC v/v triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên nghành 2017

  Cập nhật ngày

  Công văn 1643/VP-VXNC v/v triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên nghành 2017
 • Sơ kết 6 tháng hoạt động đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố

  Cập nhật ngày

  Sơ kết 6 tháng hoạt động đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố
 • Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tại thành phố Hải Phòng, UBND thành phố Hải Phòng xây dựng chuyên mục Hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử thành phố nhằm cung cấp thông tin và tiếp nhận, trả lời các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

  + Doanh nghiệp có thể gửi các phản ánh, kiến nghị bằng cách điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, email, điện thoại) và nội dung phản ánh, kiến nghị theo mẫu ở phía dưới.

  + Nội dung phản ánh, kiến nghị cũng như các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu, viết rõ ràng, mạch lạc và phải thể hiện rõ nội dung cần phản ánh, kiến nghị.

  TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP

  Xin mời bạn nhập đầy đủ thông tin góp ý về Cổng thông tin điện tử, mọi góp ý của công dân đều rất có ý nghĩa với đơn vị.

  • Họ tên (*)
  • Email (*)
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Chủ đề (*)
  • Nội dung (*)
  • Mã kiểm tra

  TRẢ LỜI CÁC KIẾN NGHỊ TRẢ LỜI CÁC KIẾN NGHỊ

  « Quay lại

  Sơ kết 6 tháng hoạt động đầu năm 2017 của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố

  Ngày 23/8/2017, đồng chí Đào Quốc Khánh, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố.

  Đồng chí Đào Quốc Khánh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

  6 tháng đầu năm 2017, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc tham mưu giúp thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể; bám sát nội dung Kết luận số 13-KL/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 7344/KH-UBND ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế tập thể và triển khai thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Tính đến 10/7/2017, trên địa bàn thành phố có 288 đơn vị hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động; có 180/225 hợp tác xã đã chuyển đổi, tổ chức lại (đạt tỷ lệ 80%). Đánh giá kết quả hoạt động của kinh tế tập thể thành phố đã cho thấy: Khu vực kinh tế tập thể của thành phố đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết được nhiều việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị địa phương. Nhận thức của các cấp, ngành và chính quyền địa phương các cấp về vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể được nâng lên; công tác phối hợp trong chỉ đạo, điều hành giữa các sở, ngành, địa phương về phát triển kinh tế tập thể được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

  Để kinh tế tập thể thành phố có bước phá triển đột phá và bền vững, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Ban chấp hành Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố thống nhất cao về nhiệm vụ của những tháng còn lại năm 2017 và thời gian tiếp theo cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương, địa phương về phát triển kinh tế tập thể đồng thời phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ngành, địa phương của thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức hướng dẫn các hợp tác xã hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hoạt động theo Luật hợp tác xã 2012; rà soát và đề xuất, tham mưu với Trung ương, địa phương về các cơ chế chính sách hỗ trợ còn thiếu, không  phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế tập thể thành phố; tập trung thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm và đầu tư phát triển./.

   

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 694618