HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

« Quay lại

Các quy trình xử lý công việc

 

STT

Các quy trình xử lý công việc

Mã hiệu

Tải xuống

1

Lĩnh vực Giáo dục

 

- Giải quyết các thủ tục hành chính về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường MN, TH, THCS ngoài công lập

QT.GD.01

Tải xuống

 

- Giải quyết các thủ tục hành chính về cho phép hoạt động giáo dục MN, TH, THCS ngoài công lập

QT.GD.02

Tải xuống

 

- Cấp bằng TN THCS; chỉnh sửa nội dung văn bằng, cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc

QT.GD.03

Tải xuống

 

- Chuyển trường cho học sinh cấp THCS từ tỉnh khác về và đi tỉnh khác; học sinh Việt Nam về nước, tiếp nhận học sinh người nước ngoài

QT.GD.04

Tải xuống

 

- Cấp giấy phép dạy thêm,

học thêm trong nhà trường, ngoài nhà trường

QT.GD.05

Tải xuống

 

- Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá

QT.GD.06

Tải xuống

 

- Công nhận trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia

QT.GD.07

Tải xuống

 

- Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

QT.GD.08

Tải xuống

 

- Công nhận phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

QT.GD.09

Tải xuống

 

- Đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp phường

QT.GD.10

Tải xuống

 

- Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

QT.GD.11

Tải xuống

2

Lĩnh vực Kinh tế

 

- Giải quyết các thủ tục hành chính

thuộc lĩnh vực công thương

QT.KT.01

Tải xuống

 

- Phê duyệt phương án chuyển đổi chợ hạng 2, hạng 3

QT.KT.02

Tải xuống

3

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội

 

- Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội

QT.LĐ.03

Tải xuống

 

- Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội

QT.LĐ.04

Tải xuống

 

- Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công

QT.LĐ.02

Tải xuống

 

- Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

QT.LĐ.01

Tải xuống

4

Lĩnh vực Nội vụ

 

- Tặng danh hiệu Tổ dân phố văn hóa

QT.NV.06

Tải xuống

 

- Đánh giá nhân lực

QT.NV.03

Tải xuống

 

- Đào tạo nhân lực

QT.NV.02

Tải xuống

 

- Giải quyết các hình thức khen thưởng đột xuất

QT.NV.05

Tải xuống

 

- Giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực Tôn giáo

QT.NV.04

Tải xuống

 

- Tuyển dụng nhân lực

QT.NV.01

Tải xuống

5

Lĩnh vực Quản lý đô thị

 

- Cấp giấy phép xây dựng

QT.ĐT.01

Tải xuống

 

- Phê duyệt Quy hoạch đô thị và Quy hoạch xây dựng

QT.ĐT.02

Tải xuống

6

Lĩnh vực Tài chính – Công thương

 

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

QT.TC.01

Tải xuống

 

- Xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

QT.TC.02

Tải xuống

 

- Xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

QT.TC.03

Tải xuống

 

- Lựa chọn nhà thầu

QT.TC.04

Tải xuống

7

Lĩnh vực Thanh tra

 

- Giải quyết các thủ tục hành chính về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

QT.TT.01

Tải xuống

8

Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

 

- Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp quận

QT.TN.01

Tải xuống

 

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân

QT.TN.02

Tải xuống

 

- Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

QT.TN.03

Tải xuống

 

- Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

QT.TN.04

Tải xuống

 

- Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

QT.TN.05

Tải xuống

 

- Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo qui định của pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

QT.TN.06

Tải xuống

 

- Thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân

QT.TN.07

Tải xuống

 

- Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

QT.TN.08

Tải xuống

 

- Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

QT.TN.09

Tải xuống

9

Lĩnh vực Tư pháp

 

- Xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản Quy phạm pháp luật

QT.TP.01

Tải xuống

 

- Đăng ký và quản lý hộ tịch

QT.TP.02

Tải xuống

 

- Chứng thực

QT.TP.03

Tải xuống

 

- Công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp quận

QT.TP.04

Tải xuống

 

- Đăng ký và quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài

QT.TP.05

Tải xuống

 

- Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

QT.TP.06

Tải xuống

10

Lĩnh vực Văn hóa thông tin

 

- Công nhận lần đầu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

QT.VH.01

Tải xuống

 

- Công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa

QT.VH.02

Tải xuống

 

- Giải quyết TTHC lĩnh vực Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (Vốn sách ban đầu từ 1000 bản đến dưới 2000 bản)

QT.VH.04

Tải xuống

 

- Giải quyết TTHC lĩnh vực Đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

QT.VH.05

Tải xuống

 

- Giải quyết TTHC lĩnh vực

Đổi giấy chứng nhận đăng ký cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

QT.VH.06

Tải xuống

 

- Giải quyết TTHC lĩnh vực Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

QT.VH.07

Tải xuống

 

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động trò chơi điện tử công cộng

QT.VH.08

Tải xuống

 

- Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoạt động trò chơi điện tử công cộng

QT.VH.09

Tải xuống

 

- Khai báo, thay đổi thông tin hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

QT.VH.10

Tải xuống

11

Lĩnh vực Văn phòng đăng kí

 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

QT.VPĐK.01

Tải xuống

 

- Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

QT.VPĐK.02

Tải xuống

 

- Đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất

QT.VPĐK.03

Tải xuống

12

Lĩnh vực Y tế

 

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

QT.YT.01

Tải xuống

 

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

QT.YT.02

Tải xuống

 

- Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

QT.YT.03

Tải xuống

 

- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực Công thương

QT.YT.04

Tải xuống

 

- Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đổi với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực Công thương

QT.YT.05

Tải xuống

 

- Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công thương

QT.YT.06

Tải xuống

 

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 704653