HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

« Quay lại

Các quy trình nội bộ

STT

Các quy trình nội bộ

Mã hiệu

Tài liệu

1

Quy trình quản lý văn bản đi - đến

QT.VP.01

Tải xuống

2

Quy trình quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

QT.VP.02

Tải xuống

3

Quy trình tổ chức hội nghị

QT.VP.03

Tải xuống
 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 705662