HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

« Quay lại

Các tài liệu chung

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Tài liệu

1

- Kiểm soát tài liệu

QT.UB.01

Tải xuống

2

- Kiểm soát hồ sơ chất lượng

QT.UB.02

Tải xuống

3

- Đánh giá chất lượng nội bộ

QT.UB.03

Tải xuống

4

- Họp xem xét của lãnh đạo

QT.UB.04

Tải xuống

5

- Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa

QT.UB.05

Tải xuống

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 705597