HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

 • Các quy trình xử lý công việc

  Cập nhật ngày

  STT Các quy trình xử lý công việc Mã hiệu Tài liệu 1 Lĩnh vực xây dựng     ...
 • Các quy trình nội bộ

  Cập nhật ngày

  STT Các quy trình nội bộ Mã hiệu Tài liệu 1 Quy trình họp xem xét của lãnh đạo UBND quận QT.UB.05 ...
 • Các tài liệu chung

  Cập nhật ngày

  STT Tên tài liệu Mã hiệu Tài liệu 1 Sổ tay chất lượng (Bao gồm cả chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng) ...
 • Bản công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng
 • Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  V/v Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 • Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 •  

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 6347777