HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

 • Các quy trình xử lý công việc

  Cập nhật ngày

    STT Các quy trình xử lý công việc Mã hiệu Tải xuống 1 Lĩnh vực Giáo dục   - Giải...
 • Các quy trình nội bộ

  Cập nhật ngày

  STT Các quy trình nội bộ Mã hiệu Tài liệu 1 Quy trình quản lý văn bản đi - đến QT.VP.01 Tải xuống ...
 • Các tài liệu chung

  Cập nhật ngày

  STT Tên tài liệu Mã hiệu Tài liệu 1 - Kiểm soát tài liệu QT.UB.01 Tải xuống 2 ...
 • Quyết định về việc ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
 • Bản Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND quận Hồng Bàng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của UBND quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  ản Công bố của UBND quận Hồng Bàng
 • Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 •  

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 14669961