HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

 • Danh mục các Quy trình thuộc hệ thống QLCL ISO 9001:2015 quận Hồng Bàng công bố lại

  Cập nhật ngày

  Stt Tên tài liệu Mã hiệu Yêu cầu TCVN ISO 9001:2015 Ghi chú ...
 • Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Ban hành lại hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng
 • Các quy trình xử lý công việc

  Cập nhật ngày

    STT Các quy trình xử lý công việc Mã hiệu Tải xuống 1 Lĩnh vực Giáo dục   - Giải...
 • Các quy trình nội bộ

  Cập nhật ngày

  STT Các quy trình nội bộ Mã hiệu Tài liệu 1 Quy trình quản lý văn bản đi - đến QT.VP.01 Tải xuống ...
 • Các tài liệu chung

  Cập nhật ngày

  STT Tên tài liệu Mã hiệu Tài liệu 1 - Kiểm soát tài liệu QT.UB.01 Tải xuống 2 ...
 • Quyết định về việc ban hành hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
 • Bản Công bố áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND quận Hồng Bàng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của UBND quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  ản Công bố của UBND quận Hồng Bàng
 • Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
 •  

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 705120