CÔNG KHAI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG KHAI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 • Giấy phép xây dựng năm 2019

  Cập nhật ngày

  STT NGÀY TN NGÀY TRẢ KQ TÊN CHỦ ĐƠN ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP DTXD (M2) SỐ TẦNG DT SÀN (M2) GPXD GPTHGPCT ĐC,GH ...
 • Giấy phép xây dựng tháng 02 năm 2019

  Cập nhật ngày

  STT NGÀY TN NGÀY TRẢ KQ TÊN CHỦ ĐƠN ĐỊA CHỈ PHƯỜNG SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP DTXD (M2) SỐ TẦNG DT SÀN (M2) GPXD, GPTH,GPCT ĐC,GH...
 • Giấy phép xây dựng tháng 12 năm 2018

  Cập nhật ngày

    STT NGÀY TN NGÀY HẸN TÊN CHỦ ĐƠN ĐỊA ĐIỂM PHƯỜNG SỐ GPXD NGÀY CẤP DIỆN TÍCH(M2) SỐ TẦNG DT, SÀN (M2) 562 20/11/18 ...
 • Giấy phép xây dựng tháng 11 năm 2018

  Cập nhật ngày

  STT NGÀY TN NGÀY HẸN TÊN CHỦ ĐƠN ĐỊA ĐIỂM PHƯỜNG SỐ GPXD NGÀY CẤP DIỆN TÍCH(M2) SỐ TẦNG DT, SÀN (M2) 531 25/10/18 09/11/18 ...
 • Giấy phép xây dựng tháng 10 năm 2018

  Cập nhật ngày

  STT NGÀY TN NGÀY HẸN TÊN CHỦ ĐƠN ĐỊA ĐIỂM PHƯỜNG SỐ GPXD NGÀY CẤP DIỆN TÍCH(M2) SỐ TẦNG DT, SÀN (M2) 460 17/09/18 02/10/18 ...
 • Giấy phép xây dựng tháng 9 năm 2018

  Cập nhật ngày

 • Giấy phép xây dựng tháng 7 năm 2018

  Cập nhật ngày

 • Giấy phép xây dựng tháng 5 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Giấy phép xây dựng tháng 4 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Giấy phép xây dựng tháng 03 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Giấy phép xây dựng tháng 02 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Giấy phép xây dựng tháng 01 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 705984