CÔNG KHAI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG KHAI CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 • Giấy phép xây dựng tháng 9 năm 2018

  Cập nhật ngày

 • Giấy phép xây dựng tháng 7 năm 2018

  Cập nhật ngày

 • Giấy phép xây dựng tháng 5 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Giấy phép xây dựng tháng 4 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Giấy phép xây dựng tháng 03 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Giấy phép xây dựng tháng 02 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 • Giấy phép xây dựng tháng 01 năm 2018

  Cập nhật ngày

  Để xem chi tiết văn bản xin mời bấm tại đây
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 19529423