Từ ngày 10/01/2018 Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận Hồng Bàng chuyển trụ sở về Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng, địa chỉ số 06 Đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.                                                                                   

Hoạt động nổi bật Hoạt động nổi bật

Chỉ số giải quyết 2018 Month12

Thủ tục hành chính Đã tiếp nhận 14045 Hồ sơ
Trước hạn66 Đúng hạn100 Quá hạn0
100% hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật vào lúc: 19/12/2018 9:26)

THÔNG TIN - DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

        

Niêm yết - công khai

  

Nội dung tập trung chỉ đạo

Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành.Xây dựng kế hoạch và chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng cháy chữa cháyGiữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấuNâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đầu tư phát triển giáo dục, chú trọng chất lượng đào tạo. Quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.Chú trọng công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị; mở rộng địa giới hành chính, quản lý sử dụng hiệu quả đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm. Quan tâm công tác tuyên truyền và biện pháp bảo vệ môi trường.Đảm bảo các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ cương trong quản lý thu – chiTập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, làm tốt công tác quản lý thị trường.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

Kinh tế - Chính trị

Cải cách hành chính

Dự án - Đầu tư

Quốc phòng an ninh

Đô thị, Đất đai

Văn hóa - Xã hội

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14491474