Tài liệu Tài liệu

 • Tài liệu hướng dẫn sử dung hệ thống Một cửa điện tử và Dịchvụ công trực tuyến (theo phiên bản liên thông Cổng dịch vụ công quốc gia)

  Cập nhật ngày

  1. Phân hệ dành cho lãnh đạo 2. Phân hệ dành cho thụ lý hồ sơ 3. Phân hệ dành cho Tiếp nhận và trả kết quả 4. Phân hệ dành cho Quản trị hệ thống
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa hiện đại

  Cập nhật ngày

  Xem và tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa hiện đại Tài liệu dành cho Cán bộ một cửa Tài liệu dành cho Lãnh đạo UB Tài liệu dành cho Lãnh đạo phòng Tài liệu dành cho...
 • Tài liệu hướng dẫn Đăng ký Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

  Cập nhật ngày

  Xem và tải Tài liệu hướng dẫn Đăng ký Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Trang thông tin chỉ đạo điều hành

  Cập nhật ngày

  Xem và tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Trang thông tin chỉ đạo điều hành (dành cho lãnh đạo) Xem và tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Trang thông tin chỉ đạo điều hành (dành cho văn thư) Xem...
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng giao tiếp

  Cập nhật ngày

  Xem và tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng giao quận Hồng Bàng
 •  

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 931666