Hoạt động của lãnh đạo Hoạt động của lãnh đạo

« Back

Hội nghị ký quy chế phối hợp giữa Công an quận với phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng

   Thực hiện Quy chế phối hợp số 177/QCPH-CATP-SGDĐT ngày 08/06/2017 giữa Công an thành Hải Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, ngày 18/04/2019, UBND quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an quận và phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

 

 

Về dự Hội nghị, đại biểu sở, ngành thành phố có bà Đỗ Thị Hòa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các phòng PV01, PX03, PA03, PV05, Chỉ huy đội An ninh Giáo dục (PA03), đội Nghiên cứu chuyên đề An ninh (PV01) thuộc Công an thành phố; lãnh đạo một số phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa Công an quận với Phòng Giáo dục và Đào tạo trong công tác đảm bảo ANTT trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận và tổ chức kí kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành.

Đồng chí Hoàng Thị Nhẫn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận đã phát biểu chỉ đạo và quán triệt, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, toàn thể cán bộ Công an quận và ngành Giáo dục quận về tầm quan trọng của công tác phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực giáo dục; yêu cầu hai ngành xây dựng kế hoạch triển khai quy chế phối hợp trong lĩnh vực của mình, đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, hiệu quả, giải quyết được các yêu cầu đặt ra trong công tác đảm bảo ANTT trên lĩnh vực giáo dục trong tình hình mới.

 

Thay mặt lãnh đạo Công an quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng Công an quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo trong việc thực hiện trách nhiệm chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, nhân viên, học sinh của mỗi ngành trong việc triển khai thực hiện Quy chế.

Hội nghị Ký quy chế phối hợp giữa Công an quận với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận về đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận Hồng Bàng thành công tốt đẹp.

Phòng Giáo dục và đào tạo

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 1065870