CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 • Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kì 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Hồng Bàng 2016

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quang Trung khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Cập nhật ngày

 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 7032488