CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 • Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 06 tháng cuối năm 2018
 • Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước Quận Hồng Bàng năm 2017
 • Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
 • Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kì 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Hồng Bàng 2016

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quang Trung khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Cập nhật ngày

 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 7744754