Dự án khu đô thị vinhomes riverside Dự án khu đô thị vinhomes riverside

 

http://hongbang.haiphong.gov.vn/documents/10190/307239/B%C3%ACa%204.jpg?t=1471576424751

http://hongbang.haiphong.gov.vn/documents/10190/307239/B%C3%ACa%201.jpg?t=1471576424805

I. Tình hình triển khai công tái giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án khu đô thị Vinhomes Riverside Hải Phòng

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Ngày 01/2/2010, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Thông báo số 28/TB-UBND về việc giao UBND quận Hồng Bàng công bố thu hồi 786.051m2 đất tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng do Công ty cổ phần Vicem – Đô thị Xi măng Hải Phòng làm chủ đầu tư. Ngày 10/1/2012, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 45/QĐ-UBND về việc thu hồi đất (Giai đoạn I), giao cho Công ty cổ phần Vicem – Đô thị Xi măng Hải Phòng thực hiện dự án. Sau khi tiếp nhận mặt bằng để triển khai dự án, tình hình ngành công nghiệp xi măng Việt Nam tại thời điểm đó còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc tập trung nguồn lực để đầu tư cho lĩnh vực phát triển đô thị, đặc biệt là Dự án Khu đô thị Xi măng là khó khả thi. Do không còn khả năng triển khai thực hiện dự án cũng như việc hơn 1.300 hộ dân nằm trong quy hoạch Dự án bức xúc vì không được xây dựng lại nhà ở, mua bán chuyển nhượng hay cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 03/2/2015 UBND thành phố có Công văn số 874/UBND-ĐC2 đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng. Ngày 06/3/2015, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận số 72/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam không tiếp tục thực hiện Dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng, thực hiện việc bàn giao khu đất thực hiện dự án trước đây cho UBND thành phố Hải Phòng; giao UBND thành phố Hải Phòng xem xét, quyết định lựa chọn Nhà đầu tư mới theo thẩm quyền.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 97/TB-UBND ngày 03/4/2015 của UBND thành phố Hải Phòng giao UBND quận Hồng Bàng tiếp tục kiểm kê, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Thông báo số 28/TB-UBND ngày 01/2/2010 của UBND thành phố; UBND quận đã thành lập tổ kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 gồm 10 tổ kiểm kê về đất đai, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, những giá trị đầu tư trên đất của các hộ dân và các doanh nghiệp. UBND quận đã tổ chức nhiều cuộc họp với các hộ dân và các doanh nghiệp để triển khai công tác kiểm kê, tuyên truyền các chủ trương, qui định, chính sách cũng như lấy ý kiến phản hồi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng từ các hộ dân và các doanh nghiệp để hoàn thiện công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Đến nay, UBND quận Hồng Bàng đã hoàn thành việc phê duyệt phương án và đang tiến hành chi trả các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ, tổ chức bốc thăm tái định cư cho các hộ dân, các doanh nghiệp có đất bị thu hồi nằm trong Dự án theo qui định.

2. Về công tác giải quyết kiến nghị:

Sau khi chuyển phương án bồi thường, hỗ trợ đến từng hộ gia đình trong vùng dự án, UBND quận nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi, kiến nghị phương án chưa được thỏa đáng. UBND quận đã tổ chức các cuộc họp đối thoại trực tiếp, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, UBND quận cũng mời Công ty luật sư cùng tham dự các cuộc đối thoại với tư cách đứng về phía nhân dân để tìm ra các điều khoản, qui định của pháp luật để có thể giải quyết triệt để các kiến nghị của nhân dân. UBND quận thành lập tổ công tác theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 trực tiếp xuống, kiểm tra, trả lời kiến nghị, lập phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân nếu nội dung kiến nghị đảm bảo theo qui định pháp luật.

Do quy hoạch từ trước những năm 1980 nên việc quản lý hồ sơ địa chính, quản lý trật tự xây dựng và nhân hộ khẩu tại khu vực dự án khu đô thị Vinhomes Riverside Hải Phòng còn gặp nhiều hạn chế. Nhiều trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, không được qui định rõ ràng trong các văn bản pháp luật hiện hành nên việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp này hết sức khó khăn, vượt thẩm quyền giải quyết của quận. Trước tình hình trên, Liên cơ quan: Tổ công tác theo Quyết định số 664/QĐ-UBND của UBND thành phố và UBND quận Hồng Bàng đã tổ chức nhiều buổi làm việc, đề xuất vận dụng các điều khoản, qui định đối với những trường hợp đặc thù, hoàn báo cáo số 102/BC-LCQ ngày 25/5/2016 báo cáo đề xuất việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án. Ngày 26/5/2016, UBND thành phố Hải Phòng có công văn số 755/UBND-ĐC2 đồng ý với đề xuất của Liên cơ quan tại báo cáo số 102/BC-LCQ ngày 25/5/2016. Trên cơ sở đó, UBND quận tiếp tục phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ đủ điều kiện theo qui định.

3. Về công tác tuyên truyền vận động:

Các thông tin về chủ trương, qui định, chính sách liên quan đến dự án đều được UBND quận Hồng Bàng truyền tải qua các cuộc họp, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân thông qua các kênh thông tin chính thống của thành phố, quận, phường. Cơ quan Quận ủy Hồng Bàng đã cho ban hành hơn 1000 cuốn Bản tin Đảng bộ quận Hồng Bàng, số chuyên đề 2016 về Dự án khu đô thị Vinhomes Riverside Hải Phòng gửi tới toàn thể nhân dân vùng dự án, đặc biệt là các đồng chí cán bộ cấp ủy, Đảng viên nơi cư trú, ban công tác mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội tổ dân phố để tuyên truyền cho nhân dân biết về dự án. Thành lập 10 đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và trực tiếp giải quyết các vướng mắc của nhân dân trong việc nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng và nhận đất tái định cư, giảm thiểu tối đa việc UBND quận tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp không chấp hành.

Tại các hội nghị tổ chức cho nhân dân bốc thăm lựa chọn thửa đất tái định cư, nhận đất tái định cư tại thực địa, giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND quận mời các cơ quan truyền thông, báo chí tới ghi nhận các kết quả đạt được trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, việc đưa tin, làm phóng sự về các hội nghị này cũng góp phần tạo niềm tin trong nhân dân cũng nhưng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng chung của dự án.

            II. Tình hình bố trí đất tái định cư tại phường Sở Dầu:

Để đáp ứng nhu cầu ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ sau khi di chuyển khỏi mặt bằng dự án, UBND thành phố đã bố trí khu đất tái định cư cho các hộ tại phường Sở Dầu (cách vùng dự án khoảng 500m về hướng tây bắc) và được chủ đầu tư xây dựng đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. UBND quận Hồng Bàng liên lục tổ chức các đợt bốc thăm lựa chọn đất tái định cư, bàn giao đất tại thực địa và tổ chức hội nghị giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy định quản lý kiến trúc cho các hộ theo qui định. UBND thành phố cũng giao 300 căn hộ chung cư để UBND quận bố trí cho các hộ có nhu cầu đến ở tạm lánh trong thời gian chờ xây dựng nhà ở.

GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ

 • UBND quận Hồng Bàng trả lời đơn kiến nghị của tập thể hộ dân Thắng Lợi - Đoàn Kết, phường Thượng Lý

  Cập nhật ngày

 • Giải quyết kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng của hộ ông Phạm Hồng Bàng - Số 92 Cầu Bính thuộc dự án Khu đô thị Vinhomes Riverside hải phòng tại phường Thượng Lý

  Cập nhật ngày

  Ngày 11/9/2016, UBND quận Hồng Bàng tổ chức cuộc họp giải quyết kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng của hộ ông Phạm Hồng Bàng - Số 92 Cầu Bính
 • Hộp thư ý kiến Hộp thư ý kiến

  TIn tức hoạt động của dự án TIn tức hoạt động của dự án

 • Lễ khởi công Công trình tổ hợp Trung tâm thương mại và Khách sạn thuộc dự án Vinhomes Rivacity Hải Phòng

  Cập nhật ngày

  Chiều ngày 18/9/2016, tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Tập đoàn Vingroup khởi công tòa tháp 45 tầng thuộc Dự án khu đô thị Vinhomes Rivacity Hải Phòng với chiều cao 148m.
 • UBND quận Hồng Bàng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vinhomes Riverside Hải Phòng trong tháng 12/2016

  Cập nhật ngày

  Trong tháng 12/2016, UBND quận Hồng Bàng tập trung công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Vinhomes Riverside Hải Phòng
 • UBND quận Hồng Bàng tổ chức các đợt bốc thăm đất tái định cư hộ phụ cho các hộ dân thuộc dự án Khu đô thị Vinhomes Riverside Hải Phòng tại phường Sở Dầu

  Cập nhật ngày

  UBND quận Hồng Bàng tổ chức các đợt bốc thăm lựa chọn thửa đất tái định cư hộ phụ, đất ở mới có thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư phục vụ dự án thoát nước mưa nước thải của thành phố tại xã An Đồng, huyện An Dương
 • Giới thiệu

   

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 14467180