DỰ ÁN TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH DỰ ÁN TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH

1. Thông tin chung về dự án:

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng.

- Địa điểm: Khu đô thị mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

- Diện tích sử dụng đất của dự án: 23.160 m2.

- Quy mô gồm 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1 tiến hành xây dựng trụ sở gồm 02 khối: Khối nhà chính 07 tầng nổi, 01 tầng hầm; Khối hội trường 02 tầng. Xây dựng các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật ngoài trụ sở (cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, sân vườn, đường giao thông nội bộ).

+ Giai đoạn 2 tiến hành xây dựng các hạng mục phụ trợ.

            - Tổng mức đầu tư Giai đoạn 1: 173,807 tỷ đồng.

            - Lộ trình thực hiện dự án: Từ 2015 đến 2018

Đây là dự án được thực hiện với mục tiêu Xây dựng Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính quận nhằm đảm bảo điều kiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, khoa học, đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, hiện đại, văn minh; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tiết kiệm đất đai - thời gian - năng lượng; góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực. Dự án nhận được sự động thuận cao từ Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Ngày 22/12/2014, Thành ủy Hải Phòng có thông báo số 216-TB/TU về ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy và công văn số 164/UBND-TH ngày 12/1/2015 của UBND thành phố giao UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhanh các thủ tục xây dựng cơ bản để có thể khởi công xây dựng công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Hải Phòng 13/5/2015. Ngày 03/8/2015, HĐND thành phố ban hành Quyết định số 24/QĐ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng giai đoạn I. Ngày 05/8/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1798/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng giai đoạn I.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công trình đã thi công xong phần móng nhà chính 07 và đang tiếp tục triển khai thi công phần thân.

2. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của UBND thành phố Hải Phòng về "giao Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính quận"; Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và ban hành Quy định quản lý theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sở Dầu, quận Hồng Bàng; thực hiện Thông báo số 297/TB-UBND ngày 23/10/2012 của UBND thành phố về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện Dự án khu đô thị mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; UBND quận Hồng Bàng đã ủy quyền cho Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận làm chủ đầu tư, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc quận và UBND phường Sở Dầu tổ chức họp công khai chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án tới các hộ dân có đất nằm trong diện thu hồi. Niêm yết công khai Chứng chỉ quy hoạch, Bản đồ quy hoạch khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng và các văn bản pháp lý có liên quan tại UBND phường.

UBND quận đã thành lập tổ công tác theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 20/1/2015 tiến hành kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các hộ dân. Trong quá trình kiểm kê, các hộ dân đã đồng thuận chủ trương thực hiện dự án, phối hợp cùng Tổ công tác hoàn thành việc kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ngày 05/10/2015, UBND quận ban hành Quyết định số 1679/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng đối với 03 hộ dân và có 03 lần Thông báo yêu cầu các hộ dân nhận tiền theo qui định, tuy nhiên các hộ vẫn không nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 05/10/2015. Ngày 17/12/2015, UBND quận ban hành các Quyết định số 2340, 2431, 2432/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 hộ dân trên. Trên cơ sở đó, UBND quận ban hành Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và Kế hoạch số 184/KH-BCĐ ngày 24/12/2015 về việc tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án.

3. Căn cứ pháp lý trong việc xác định nguồn gốc sử dụng đất và áp dụng giá bồi thường về đất:

Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân căn cứ hồ sơ địa chính do UBND phường Sở Dầu quản lý, bản đồ địa chính phường Sở Dầu năm 1995 do Sở Địa chính Hải Phòng (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng) phê duyệt và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất do hộ dân cung cấp. Trong quá trình lập trích lục nguồn gốc sử dụng đất, ngày 06/2/2015, UBND quận đã tổ chức cuộc họp xác minh nguồn gốc sử dụng đất, thửa đất của các hộ dân để hoàn thiện trích lục nguồn gốc sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ theo qui định.

Trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các hộ phê duyệt ngày 31/8/2015, đơn giá đất ở thuộc vị trí 2 đoạn đường Hồng Bàng từ "Ngã 5 Thượng Lý đến ngã 4 Tôn Đức Thắng" là 6.050.000 đồng/m2 được UBND quận Hồng Bàng đề xuất áp dụng theo Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 20/8/2015 của UBND quận về kết quả khảo sát và thu thập thông tin giá đất thực tế trên thị trường để xác định giá đất cụ thể tính toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng khu Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Ngày 04/4/2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND về giá đất ở cụ thể vị trí 2 tại đường Hồng Bàng (đoạn từ ngã 5 Thượng Lý đến ngã 4 Tôn Đức Thắng) là 6.080.000 đồng/m2, tăng 30.000 đồng/m2 so với giá đất ở trong phương án đã phê duyệt. Trên cơ sở đó, ngày 21/4/2016, UBND quận ban hành Quyết định số 419/QĐ-UBND phê duyệt phương án bổ sung cho các hộ theo qui định.

4. Về công tác giải quyết khiếu nại:

* Hộ ông Nguyễn Quang Đức:

Ngày 04/11/2015, hộ ông Nguyễn Quang Nguyên (đại diện hộ ông Nguyễn Quang Đức - đã chết) địa chỉ tại số 06 Đê Quai Chảo, phường Sở Dầu có đơn khiếu nại về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của gia đình. Ngày 21/12/2015, UBND quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 2476/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quang Nguyên (lần đầu). Ngày 31/12/2015, hộ ông Nguyễn Quang Nguyên có đơn khiếu nại đối với Quyết định 2476/QĐ-UBND của UBND quận Hồng Bàng về việc giải quyết khiếu nại lần đầu. Ngày 04/3/2016, Văn phòng UBND thành phố có công văn số 1099/VP-NC giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh, trình UBND thành phố ban hành quyết định giải quyết khiếu nại ngày 31/12/2015 của hộ ông Nguyễn Quang Nguyên. Ngày 16/3/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 33/QĐ-STN&MT về việc kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Nguyên. Ngày 25/4/2016, hộ ông Nguyễn Quang Nguyên tiếp tục có đơn trình bày cụ thể nội dung khiếu nại đối với Quyết định số 2476/QĐ-UBND. Ngày 11/5/2016, Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì buổi làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Quang Nguyên. Ngày 27/7/2016, UBND quận Hồng Bàng có báo cáo số 153/BC-UBND báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình, cá nhân ông Nguyễn Quang Nguyên và bà Đinh Thị Yên. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục thụ lý hồ sơ giải quyết khiếu nại trên.

* Hộ ông Nguyễn Công Hợi:

Ngày 14/1/2016, hộ ông Nguyễn Công Hợi địa chỉ tại số 05 Mặt Bằng 4, đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu có đơn khiếu nại về phương án bồi thường ngày 31/8/2015 của Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng; Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND quận Hồng Bàng về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng. Ngày 15/3/2016, UBND quận Hồng Bàng ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Công Hợi (lần đầu). Ngày 07/7/2016, UBND quận Hồng Bàng tiếp tục tổ chức buổi làm việc với đại diện gia đình và luật sư bảo vệ quyền lợi gia đình ông Nguyễn Công Hợi. Tại buổi làm việc, UBND quận có mời những cán bộ, công chức nguyên làm công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường 2A Hồng Bàng. Trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, các nhân chứng đã khẳng định diện tích đất thổ cư của gia đình ông Nguyễn Công Hợi đã được bồi thường hết, gia đình đã nhận tiền và tự lo chỗ ở. Mặc dù được tuyên truyền giải thích nhiều lần, gia đình ông Nguyễn Công Hợi vẫn chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt.

HỘP THƯ Ý KIẾN HỘP THƯ Ý KIẾN

Không có kết quả nào.

Giới thiệu

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 14492896