« Quay lại

Danh sách người phát ngôn tại UBND quận

 

Ông: Dương Đình Ổn

- Chức vụ: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

- Năm sinh: 03/11/1972

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313.745.237

+ Di động: 0904.234.880

- Email: duongdinhon@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 01/271 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

Bà: Trần Thị Thu Hồng

- Chức vụ: Chánh Văn phòng quận

- Năm sinh: 27/4/1980

- Số điện thoại:

+ Cơ quan: 0313. 745662

+ Di động: 0912090009

- Email:tranthithuhong@haiphong.gov.vn

- Địa chỉ: 114 Trường Trinh, Q. Kiến An

 

 

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 24690159