CUỘC THI SÁNG TÁC MẪU BIỂU TRƯNG VÀ CA KHÚC CUỘC THI SÁNG TÁC MẪU BIỂU TRƯNG VÀ CA KHÚC

 • Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi sáng tác ca khúc về quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi sáng tác ca khúc về quận Hồng Bàng  
 • Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng về quận Hồng Bàng.

  Cập nhật ngày

    Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng về quận Hồng Bàng.
 • Công văn số 762/UBND-VHTT ngày 19/8/2016 Về việc tổ chức công bố và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc về quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Phiếu đăng ký dự thi sáng tác mẫu biểu trưng về quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Tài liệu "Giới thiệu về quận Hồng Bàng" phục vụ Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng và ca khúc về quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

    Bấm  vào tài liệu để xem chi tiết 2. Video về "Hồng Bàng Nơi trái tim thành phố" 3. Video về "Đảng bộ quận Hồng Bàng khẳng định vị thế quận trung tâm đi đầu thành...
 • Thể lệ cuộc thi sáng tác các ca khúc về quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

    - Nhằm tuyển chọn những ca khúc mới ca ngợi quận, khơi d ậy l òng t ự h ào, truy ền thống y êu quê hương đ ất nước , đồng thời đ ể sử dụng...
 • Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng về quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Quyết định số 391/QĐ-BTC này 13/4/2015 về tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng về quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

 • Quyết định số 390/QĐ-BTC này 13/4/2015 về tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

   
 •  

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 14492794