TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI

« Quay lại

Thông báo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri

Xin mời bấm vào đây để xem chi tiết văn bản

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 24195206