Quy hoạch xây dựng - đô thị Quy hoạch xây dựng - đô thị

Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất

 • Kế hoạch sử dụng đât năm 2019 quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để xem đầy đủ nội dung
 • Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Bấm vào đây để xem đầy đủ nội dụng
 • Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm

  Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

  Danh sách, thông tin về các nguồn thải Danh sách, thông tin về các nguồn thải

 • DANH SÁCH, THÔNG TIN VỀ CÁC NGUỒN THẢI, CÁC LOẠI CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ GÂY HẠI TỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

  Cập nhật ngày

  *   Có 03 nguồn thải chính: khí thải, nước thải, chất thải. - Khí thải: Nguồn phát thải thường được phân loại: NGUỒN TỰ NHIÊN - Khí thải do hoạt động của núi lửa: hoạt...
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 705902