Cải cách hành chính Cải cách hành chính

« Quay lại

Quận Hồng Bàng: Đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính

Năm qua, cùng với việc hoàn thành việc cải tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại 11/11 phường, kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, quận Hồng Bàng đã tiến hành sửa đổi, ban hành các quy chế về quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Cổng giao tiếp điện tử, Trang thông tin điện tử chỉ đạo, điều hành quận; quy chế tiếp nhận, xử lý, quản lý văn bản điện tử, hệ thống thư điện tử HPnet trên hệ thống mạng thông tin tại UBND quận; quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Tiếp nhận, xử lý 26.002 lượt hồ sơ

Đáng chú ý, địa phương đã tổ chức rà soát, xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo bộ thủ tục hiện hành của thành phố. Ban hành quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 với 55 quy trình xử lý công việc tương ứng với 225 thủ tục hành chính, đang thực hiện chuyển đổi hệ thống sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Trong năm, quận đã tiếp nhận, xử lý 26.002 lượt hồ sơ, trong đó có 460 hồ sơ đăng ký trực tuyến cho các tổ chức, công dân.

Với những kết quả đạt được, năm 2017, Hồng Bàng tiếp tục được thành phố công nhận là đơn vị đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT khối quận, huyện.

Theo báo An ninh Hải Phòng

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 1067586