Cải cách hành chính Cải cách hành chính

« Quay lại

Quận Hồng Bàng sẵn sàng triển khai mô hình “Chính quyền điện tử”

Là một trong 2 quận được thành phố chọn làm thí điểm xây dựng mô hình "Chính quyền điện tử", quận Hồng Bàng đang nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cơ sở hạ tầng, vật chất, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách cho việc triển khai đề án. Đặc biệt, quận vừa đưa vào vận hành thực nghiệm bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" để làm bước đệm cho việc triển khai thành công đề án "Thí điểm xây dựng Chính quyền điện tử" tại quận giai đoạn 2014 - 2015...

Ứng dụng CNTT là tất yếu...

Trước sự phát triển như "vũ bão" của CNTT, hạ tầng kỹ thuật, các thiết bị thông minh như: smartphone, máy tính bảng… ra đời, ngày càng hiện đại, đa tác dụng đã và đang tác động mạnh đến quá trình giao tiếp, chuyển tải thông tin, dữ liệu giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền từ trực tiếp sang gián tiếp thông qua môi trường mạng internet. Đề án "Chính quyền điện tử" của quận Hồng Bàng được xây dựng nhằm cụ thể hóa định hướng, lộ trình triển khai ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng mô hình hoàn chỉnh về hệ thống chính quyền điện tử của quận, để đưa vào áp dụng những hệ thống quản lý, cung cấp trao đổi thông tin giữa các cấp chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân thông qua môi trường mạng, nâng cao hiệu quả CCHC, đáp ứng yêu cầu tất yếu của xã hội.Đề án đã xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể như: Nâng cấp, xây dựng hệ thống phần mềm "Một cửa" hiện đại đảm bảo 100% TTHC công ở mức độ 3 và kết nối liên thông tới các đơn vị; xây dựng Cổng giao tiếp điện tử và trên Cổng được tích hợp các tính năng dịch vụ công mức độ 3, Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến, Cổng thông tin KT-XH, các hệ thống phần mềm tác nghiệp nghiệp vụ, phần mềm khai thác dữ liệu, kho trung tâm CSDL tập trung tại quận, hệ thống hạ tầng bảo mật, an toàn, an ninh thông tin dữ liệu và nâng cấp hệ thống chỉ đạo điều hành tác nghiệp...

Tất cả các giải pháp về cơ chế, chính sách, thông tin truyền thông, kỹ thuật, công nghệ... để xây dựng cơ sở dữ liệu của quận nhằm tạo nên một môi trường an toàn bao gồm tất cả các yếu tố: môi trường pháp lý, hành chính, vật lý (các biện pháp bảo vệ, nhân sự với yêu cầu về tri thức, năng lực, kinh nghiệm, các quy định về khai thác), kỹ thuật..., hình thành hệ thống tổng thể tuân thủ các tiêu chuẩn về giao tiếp, tích hợp nhằm đáp ứng các nhu cầu mở rộng trong tương lai đã được quận xây dựng hoàn thiện. Đặc biệt, quan điểm về giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của đề án đều nhằm nâng cao nhận thức tin học hoá gắn liền với CCHC và chuẩn hoá các quy trình giải quyết công việc. Việc ứng dụng các hệ thống phần mềm này được xem như là một sự thay đổi toàn diện trong đổi mới phong cách hành chính và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc mà không tăng thêm số lượng biên chế...

Cấu trúc mô hình "Chính quyền điện tử"...
Ông Tô Đình Đại - Chủ tịch UBND quận cho biết: Triển khai dự án, Hồng Bàng sẽ tập trung nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ứng dụng CNTT trong nội bộ bao gồm máy tính, mạng máy tính, phần mềm hệ thống, bảo mật... Hệ thống máy chủ, phần mềm ứng dụng này sẽ hoạt động ổn định, an toàn, liên tục, đảm bảo kết nối thông suốt giữa UBND quận tới 11/11 phường trực thuộc và các đơn vị cấp thành phố. Qua đó, sẽ hạn chế tối đa được "nạn" tấn công mạng; các giải pháp bảo mật và hệ thống chứng thực điện tử, chữ ký số sẽ từng bước được triển khai.


Nụ cười thân thiện, cởi mở của cán bộ "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" 


Đặc biệt, sau khi hệ thống đưa vào vận hành, lãnh đạo quận, phường có thể nắm bắt tình hình thông qua mạng một cách nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi. Từ đó chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc kịp thời, hiệu quả. 100% cán bộ, công chức trên địa bàn quận sẽ sử dụng thường xuyên thư điện tử trong công việc; 70% văn bản, tài liệu chính thức giữa các cơ quan thuộc và trực thuộc quận sẽ được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 100% văn bản quy phạm pháp luật, 70% văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản cần phổ biến được đưa lên mạng... Theo đó, cán bộ chuyên môn của UBND sẽ sử dụng hệ thống như công cụ tìm kiếm, tra cứu thông tin để xử lý các công việc với người dân, doanh nghiệp qua mạng. Ngược lại, người dân, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin, giao dịch với chính quyền và theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ trực tuyến qua mạng...

Đây là chưa tính đến hiệu quả mang lại từ việc thông tin được xử lý kịp thời, quản lý thường xuyên, áp dụng, tổ chức hiệu quả các nguồn lực, tránh thất thoát cũng như giảm các chi phí phát sinh do chậm trễ. Bên cạnh đó còn giảm được các chi phí cho việc gửi nhận văn bản. Đội ngũ cán bộ chuyên trách sẽ có nhiều thời gian hơn để xử lý nhiều công việc, trau dồi chuyên môn, đem lại kết quả công việc tốt hơn. Về phía người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với chính quyền điện tử sẽ giảm thời gian giao dịch trực tiếp, giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh...

Hiện tại, để sẵn sàng cho việc triển khai đề án, quận Hồng Bàng đã hoàn thành xong việc sửa chữa, nâng cấp và đưa vào hoạt động thực nghiệm bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" tại UBND quận và 5 phường, áp dụng đối với 8 lĩnh vực, gồm: Tài chính - Kế hoạch, đô thị, xây dựng, tài nguyên - môi trường, LĐTBXH, tư pháp, thuế, giáo dục. Quận đang cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 cho phép người dân thực hiện các TTHC công thông qua môi trường mạng Internet bằng máy tính cá nhân hoặc smartphone; tập trung cao cho việc xây dựng cung cách làm việc theo hướng cung cấp dịch vụ, phục vụ công dân, doanh nghiệp; các quy chế bảo đảm, an toàn, an ninh và toàn vẹn dữ liệu nhằm nâng cao mức độ tin cậy của công dân, doanh nghiệp vào hệ thống chính quyền điện tử của quận trong quá trình thực hiện TTHC điện tử.

Đặc biệt, để đảm bảo mục tiêu trên 90% TTHC được giải quyết đúng hạn, tránh cho công dân phải trực tiếp tiếp xúc với các phòng, ban chuyên môn, đi lại nhiều lần, UBND quận Hồng Bàng đã giao trách nhiệm cho bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" (bộ phận Một cửa trước đây) chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi tiến độ, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn thực hiện giải quyết TTHC cho công dân theo đúng tiến độ để và trả lời công dân.

Ngoài ra, để động viên, khích lệ CBCC làm công tác tiếp dân nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân; tránh xảy ra tình huống xách nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi đến giải quyết TTHC, trong khi thành phố vẫn thực hiện mức phụ cấp 300 nghìn đồng/tháng/người đối với cán bộ chuyên trách, 200 nghìn đồng/tháng/người đối với cán bộ không chuyên trách tại bộ phận 1 cửa thì quận Hồng Bàng đã mạnh dạn điều chỉnh: 100% cán bộ tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" là cán bộ chuyên trách và cân đối nguồn kinh phí đảm bảo tăng mức phụ cấp cho cán bộ tại đây lên 1 triệu đồng/tháng/người...

Đó là những đổi mới mà gần như chưa có địa phương nào trên địa bàn thành phố nói riêng, phạm vi cả nước nói chung đã làm được. Qua một thời gian thực nghiệm ban đầu, hiệu quả tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" của quận Hồng Bàng được cán bộ, nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá rất cao.

Hi vọng rằng, với những nỗ lực, giải pháp đột phá mà quận Hồng Bàng đã, đang và sắp triển khai sẽ giúp quận sớm áp dụng thành công mô hình điểm "Chính quyền điện tử". Từ đó, giúp thành phố từng bước hình thành cấu trúc mô hình "Chính quyền điện tử" cấp quận phù hợp với điều kiện thực tế tại Hải Phòng.

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 1064597