Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quận Hồng Bàng tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn người dân tham gia chung xây dựng Chính quyền điện tử tại quận.

 

Sáng ngày 14/04/2016, UBND quận Hồng Bàng tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và đào tạo ứng dụng phần mềm Một cửa hiện đại thuộc hệ thống Chính quyền điện tử tại quận. Tới dự cuộc họp có các đồng chí Tô Đình Đại - Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị; đồng chí Dương Đình Ổn – Phó chủ tịch UBND quận, phụ trách CNTT tại quận; Ban Tuyên giáo Quận ủy, Thủ trưởng, cán bộ đầu mối CNTT các phòng chuyên môn thuộc quận;, Chủ tịch UBND, cán bộ đầu mối CNTT 11 phường; Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Hồng Bàng và đại diện lãnh đạo đơn vị xây dựng phần mềm.

 

Với mục đích thu hút sự quan tâm của các tổ chức, nhân dân, doanh nghiệp về nội dung xây dựng chính quyền điện tử quận Hồng Bàng. Giúp nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của việc xây dựng chính quyền điện tử quận. Hướng dẫn cách thức khai thác thông tin và tham gia sử dụng, đăng ký dịch vụ hành chính công trực tuyến. Đồng thời nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng, kỹ năng khai thác hệ thống phần mềm chính quyền điện tử cho toàn thể cán bộ, công chức từ quận đến phường phục vụ yêu cầu tác nghiệp hành chính và hướng dẫn tổ chức, công dân tham gia thực hiện.

Kế hoạch nêu rõ, các đơn vị, cá nhân tham gia triển khai xây dựng chính quyền điện tử đảm bảo 100% nắm vững và thực hiện đúng những nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu mà quận đặt ra để việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử tại quận đạt hiệu quả cao nhất; 100% cán bộ công chức tại bộ phận Một cửa hiện đại quận, phường nắm chắc các quy trình, cách thức sử dụng hệ thống phục vụ công việc và sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp cho công dân và công tác tuyên truyền, hướng dẫn tham gia thực hiện ứng dụng chính quyền điện tử cần được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đồng thời đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tô Đình Đại – Chủ tịch UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND 11 phường bên cạnh chuẩn bị công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp cần tập trung chỉ đạo tuyên truyền và hướng dẫn tới các tầng lớp nhân dân tại địa phường bằng nhiều hình thức về việc thực hiện dịch vụ hành công trực tuyến tại quận, góp phần chung tay xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, công khai, minh bach tại quận. Đồng thời, đồng chí  cũng yêu cầu triển khai kế hoạch đào tạo, các cán bộ, công chức phải năm chắc các quy trình, sử dụng thành thạo các thao tác phục vụ tác nghiệp hành chính và hướng dẫn, hỗ trợ công dân khai thác và đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, kết quả thực hiện sẽ là một trong những tiêu trí đánh giá bình xét thi đua cuối năm cho các tập thể, cá nhân./.

Văn phòng UBND quận

 

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 930791