TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND

Không có kết quả nào.

TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI

 • Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016

  Cập nhật ngày

   
 • Tờ trình về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

  « Quay lại

  Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016

   

   

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 16405982