TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỜ TRÌNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND

Không có kết quả nào.

TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI

 • Tờ trình về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ TỜ TRÌNH THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

   

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29364142