CÁC THÔNG BÁO CÁC THÔNG BÁO

 • Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND quận về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
 • Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 02/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng, Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) HĐND quận, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 • Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Kết quả kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
 • Thông báo về chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kì 2016-2021( Dự kiến).

  Cập nhật ngày

  Thông báo về chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kì 2016-2021( Dự kiến).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND quận tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU ngày 28/11/2016 của BTV Quận ủy về lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND quận, phường; Chương trình công tác của HĐND quận năm 2017 và Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của HĐND quận năm 2017

  Cập nhật ngày

  Chú ý: Để tải đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29363589