Các tài liệu chung Các tài liệu chung

 • Danh mục các Quy trình thuộc hệ thống QLCL ISO 9001:2015 quận Hồng Bàng công bố lại

  Cập nhật ngày

  Stt Tên tài liệu Mã hiệu Yêu cầu TCVN ISO 9001:2015 Ghi chú ...
 • Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

  Cập nhật ngày

  Ban hành lại hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và Công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng
 • Các tài liệu chung

  Cập nhật ngày

  STT Tên tài liệu Mã hiệu Tài liệu 1 - Kiểm soát tài liệu QT.UB.01 Tải xuống 2 ...
 •  

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29364081