Các quy trình xử lý công việc Các quy trình xử lý công việc

 • Lĩnh vực Y tế

  Cập nhật ngày

  Quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Quy trình cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm Quy trình cấp giấy xác nhận kiến thức...
 • Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính về khiều nại, tố cáo

  Cập nhật ngày

  Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính về khiều nại, tố cáo  
 • Lĩnh vực Tư pháp

  Cập nhật ngày

  Xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật Đăng ký và quản lý hộ tịch Quy trình chứng thực  
 • Lĩnh vực Nội vụ

  Cập nhật ngày

  Tuyển dụng nhân lực Quy trình đào tạo nhân lực Quy trình đánh giá nhân lực Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo ...
 • Lĩnh vực Tài nguyên môi trường

  Cập nhật ngày

  Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân ...
 • Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

  Cập nhật ngày

  Giải quyết các thủ tục hành chính về thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trường MN, TH, THCS, TTHTCĐ phường Giải quyết các thủ tục hành chính về cho phép  hoạt động...
 • Lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội

  Cập nhật ngày

  Giải quyết các thủ tục hành chính về phòng, chống tệ nạn xã hội Giải quyết các thủ tục hành chính về Chính sách Người có công Giải quyết các thủ tục hành chính về...
 • Lĩnh vực QLĐT

  Cập nhật ngày

  Cấp giấy phép xây dựng Phê duyệt quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng  
 • Lĩnh vực Kinh tế

  Cập nhật ngày

  Giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công thương  
 • Quy trình Văn hoá

  Cập nhật ngày

  Công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hoá Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ công cộng(vốn sách...


 •  

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 5636135