CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 • Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kì 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận Hồng Bàng 2016

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Quang Trung khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa XVIII về việc thông qua Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

  Để xem đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 • Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa XVIII về chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

  Để tài đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 • Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa XVIII về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để tải đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 • Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa XVIII về ủy quyền cho Thường trực HĐND quyết định bổ sung danh mục đầu tư công hàng năm; một số đề án, nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐND quận

  Cập nhật ngày

  Để tải đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 • Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa XVIII về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để tải đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 • Nghị quyết kỳ họp thứ 3, HĐND quận khóa XVIII về quyết định kế hoạch đầu tư công quận Hồng Bàng năm 2017

  Cập nhật ngày

  Để tải đầy đủ nội dung văn bản gốc bấm vào đây


 • Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 5305498