CÁC KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CÁC KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN

 • Kế hoạch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận Hồng Bàng năm 2017

  Cập nhật ngày

  Chú ý: Để tải đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 • Kế hoạch thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2017

  Cập nhật ngày

  Chú ý: Để tải đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 29363934