NGHỊ QUYẾT THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI NGHỊ QUYẾT THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI

 • Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước Quận Hồng Bàng năm 2016

  Cập nhật ngày

 • Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh quận 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước quận Hồng Bàng năm 2016

  Cập nhật ngày

  Nghị quyết về việc phê chuẩn Quyết toán ngân sách nhà nước quận Hồng Bàng năm 2016
 • NGHỊ QUYẾT THUỘC LĨNH VỰC pháp chế NGHỊ QUYẾT THUỘC LĨNH VỰC pháp chế

 • Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021)

  Cập nhật ngày

     
 • Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

  Cập nhật ngày

  Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)
 • NGHỊ QUYẾT CHUNG NGHỊ QUYẾT CHUNG

 • Dự thảo Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

  Dự thảo Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận 6 tháng cuối năm 2017
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 7029714