CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

 • Chương trình hoạt động giám sát năm 2017 của HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Cập nhật ngày

  Để xem toàn bộ nội dung văn bản bấm vào đây
 • Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU ngày 28/11/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân quận, phường

  Cập nhật ngày

  Chú ý: Để tải đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 • Chương trình công tác của Hội đồng nhân dân quận năm 2017

  Cập nhật ngày

  Chú ý: Để tải đầy đủ nội dung văn bản bấm vào đây
 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 705199