BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XH BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XH

« Quay lại

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước quận năm 2016

BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

 • Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri góp ý vào kỳ họp thứ 4 HĐND quận

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 6 tháng đầu năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo của Viện kiểm sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 4 khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo của Tòa án nhân dân quận tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 27358800