BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XH BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XH

 • Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri góp ý vào kỳ họp thứ 4 HĐND quận

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 6 tháng đầu năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước quận năm 2016

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

  « Quay lại

  Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm 2017

   

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 18293705