BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XH BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XH

« Quay lại

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri góp ý vào kỳ họp thứ 4 HĐND quận

BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

 • Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri góp ý vào kỳ họp thứ 4 HĐND quận

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 6 tháng đầu năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo của Viện kiểm sát tại kỳ họp Hội đồng nhân dân lần thứ 4 khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo của Tòa án nhân dân quận tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 •  

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 931209