BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XH BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ - XH

 • Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri góp ý vào kỳ họp thứ 4 HĐND quận

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 6 tháng đầu năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước quận năm 2016

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND quận

  Cập nhật ngày

 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

  Cập nhật ngày

 • BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ BÁO CÁO THẨM TRA THUỘC LĨNH VỰC PHÁP CHẾ

   

  Liên kết website Liên kết website

  Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Số lượt online:

  Tổng số lượt truy cập: 16724857