BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ NĂM 2019 BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ NĂM 2019

TT

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG

NGÀY

BAN HÀNH

TÀI LIỆU

1

532/QĐ-CT

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

13/3/2019

Xem chi tiết

2

555/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng

15/3/2019

Xem chi tiết

3

569/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng

19/3/2019

Xem chi tiết

4

570/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

19/3/2019

Xem chi tiết

5

614/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

25/3/2019

Xem chi tiết

6

615/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

25/3/2019

Xem chi tiết

7

620/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

25/3/2019

Xem chi tiết

8

621/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

25/3/2019

Xem chi tiết

9

625/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

25/3/2019

Xem chi tiết

10

670/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng

29/3/2019

Xem chi tiết

11

685/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương trên địa bàn thành phố Hải Phòng

29/3/2019

Xem chi tiết

12

688/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

29/3/2019

Xem chi tiết

13

686/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

29/3/2019

Xem chi tiết

14

1458/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

27/6/2018

Xem chi tiết

15

687/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

29/3/2019

Xem chi tiết

16

820/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

04/4/2019

Xem chi tiết

17

925/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

18/4/2019

Xem chi tiết

18

1041/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

05/5/2018

Xem chi tiết

19

994/QĐ-CT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

26/4/2019

Xem chi tiết

 

 

Liên kết website Liên kết website

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 29364314