DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Thời gian: 24/06/2021 14:11 Đồng chí Lê Ngọc Trữ giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật: 24/06/2021 15:02

Chiều 24/6, Thường trực Thành ủy triệu tập Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Quận ủy Hồng Bàng. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đào Trọng Đức, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài Chính.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trao Quyết định cho đồng chí Lê Ngọc Trữ và đồng chí Trần Quang Tuấn

Lãnh đạo quận Hồng Bàng và Sở Tài chính tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Quyết định

Theo các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy: Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 - 2025 để điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều động, phân công đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

\

Trao các Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Trần Quang Tuấn và đồng chí Lê Ngọc Trữ, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ công tác mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc phân công đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với quận Hồng Bàng. Đồng chí Lê Ngọc Trữ được đào tạo bài bản, đã giữ nhiều vị trí quan trọng, và vị trí nào cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị đồng chí Lê Ngọc Trữ trên cương vị công tác mới tiếp tục học hỏi, kế thừa những phong trào, kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đã quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm giao giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hồng Bàng. Đồng chí nhấn mạnh, đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hồng Bàng. Đồng chí xin hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo quận Hồng Bàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Dong-chi-Le-Ngoc-Tru-giu-chuc-vu-Bi-thu-Quan-uy-Hong-Bang-nhiem-ky-2020---2025-61018.html

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!