DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2021: TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH QUẬN HỒNG BÀNG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN SONG SONG VỚI VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Cập nhật: 15/06/2021 14:57

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH QUẬN HỒNG BÀNG

THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN SONG SONG VỚI VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các mặt đời sống của nhân dân. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Hồng Bàng luôn chủ động và có những giải pháp hữu hiệu trong việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn quận, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của thành phố, văn bản chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Hồng Bàng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, phòng giao dịch NHCSXH quận luôn chủ động quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động trong đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không tập trung đông người và thực hiện đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trang bị đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, máy kiểm tra thân nhiệt để sử dụng cho cán bộ nhân viên trong đơn vị và cho người dân đến giao dịch. Cán bộ nhân viên phòng giao dịch nghiêm túc thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI, cài đặt ứng dụng Bluezon. Tại các điểm giao dịch 09 phường, phòng giao dịch phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể và Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong việc đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định, đồng thời thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu nhân dân đến giao dịch phải sử dụng khẩu trang, nước sát khuẩn khi giao dịch với Ngân hàng.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận thực hiện thu nợ, giải ngân

cho khách hàng tại Điểm giao dịch phường Minh Khai

Với các giải pháp trên, phòng giao dịch NHCSXH quận Hồng Bàng đã tích cực triển khai, thực hiện tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ, không để hoạt động tín dụng chính sách bị giãn đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời thực hiện tốt việc thu nợ đến hạn của hộ vay, giải ngân kịp thời các nguồn vốn mới và vốn đến hạn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dận, không để tồn đọng vốn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận thực hiện cho vay các chương trình tín dụng đạt 27.315 triệu đồng/ 568 lượt hộ vay; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 516 lao động.

Tổng dư nợ đến 11/6/2021 đạt 134.476 triệu đồng, so với đầu năm tăng 11.910 triệu đồng (+10%);  đạt 100% kế hoạch tăng trưởng thành phố giao. Chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo, nợ quá hạn 95 triệu đồng, chiếm 0,07% tổng dư  nợ, 91/91 Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt.

Với kết quả trên, phòng giao dịch NHCSXH quận cùng chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác tạo điều kiện cho nhân dân có vốn đề phát triển sản xuất kinh doanh, tạo được việc làm, ổn định thu nhập, đảm bảo đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!