DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Cập nhật: 21/08/2020 10:49

Sáng ngày 20/8/2020, UBND quận tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UBND quận chủ trì; tại điểm cầu quận có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND quận; tại điểm cầu các phường: Có đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, trưởng Công an phường và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của UBND các phường.