DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2021: TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 QUẬN HỒNG BÀNG HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Cập nhật: 13/09/2021 16:37

TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 QUẬN HỒNG BÀNG HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Chiều ngày 14/9/2021, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận Hồng Bàng tổ chức cuộc họp Trung tâm Chỉ huy và Bộ phận Thường trực của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 quận. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân quận, đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hưng-Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận công bố quyết định thành lập Trung tâm chỉ huy và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và Bộ phận thường trực của Trung tâm chỉ huy.

Các thành viên Trung tâm chỉ huy báo cáo tình hình phòng chống dịch và công tác tiêm chủng Vacxin Sinopharm trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch UBND quận, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố và quận, đồng thời tổ chức tốt công tác tiêm chủng Vacsxin Sinopharm đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng. Bố trí điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ đợt tiêm chủng diện rộng cho các đối tượng./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!