DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Quận Hồng Bàng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất ở cạnh trường Mầm non Bạch Đằng, phường Sở Dầu và 47 lô đất ở khu Đồng Đống Chuối 1 - Đồng Đống Quan (đợt 1 - giai đoạn 2), phường Hùng Vương

Cập nhật: 28/12/2020 18:36

Trong ngày 28/12/2020, UBND quận Hồng Bàng tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất ở cạnh trường Mầm non Bạch Đằng, phường Sở Dầu và 47 lô đất ở khu Đồng Đống Chuối 1 - Đồng Đống Quan (đợt 1 - giai đoạn 2), phường Hùng Vương. Dự và chỉ đạo cuộc đấu giá có đồng chí Phạm Văn Đoan - Phó Chủ tịch UBND quận; cùng dự có đại diện các đơn vị: UBMTTQVN quận, Ủy ban kiểm tra Quận ủy; Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND quận; các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn phòng quận; Chủ tịch UBND các phường: Sở Dầu, Hùng Vương; các đơn vị điều hành đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Sở Tư pháp; cùng toàn thể các khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá. Về dự và đưa tin có các đồng chí phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng.

Đồng chí Phạm Văn Đoan - Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo

Trước khi vào cuộc đấu giá, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận sự quan tâm của các khách hàng từ khắp các địa phương trong và ngoài thành phố Hải Phòng đã về quận Hồng Bàng để tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là một trong những đóng góp cần thiết cho tiến trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị quận ngày càng văn minh, hiện đại. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị các đấu giá viên, tổ thư ký thực hiện điều hành, tổ chức cuộc đấu giá đảm bảo công tâm, khách quan, minh bạch.

Toàn cảnh cuộc đấu giá

Về kết quả đấu giá:

- Có 330 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất ở cạnh trường Mầm non Bạch Đằng, phường Sở Dầu. Đấu giá viên Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco đã điều hành tổ chức đấu giá thành 17/17 lô đất ở với tổng giá đã bán là 33.922.420.970 đồng, vượt so với giá khởi điểm là 16.246.942.270 đồng.

- Có 388 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 47 lô đất ở khu Đồng Đống Chuối 1 - Đồng Đống Quan (đợt 1 - giai đoạn 2), phường Hùng Vương. Đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng đã điều hành tổ chức đấu giá thành 47/47 lô đất ở với tổng giá đã bán là 64.620.003.600 đồng, vượt so với giá khởi điểm là 20.954.339.000 đồng.

Khách hàng ký xác nhận kết quả trúng đấu giá

Các khách hàng sau khi trúng đấu giá được trao ngay Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá và thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận cũng yêu cầu các đơn vị chuyên môn và UBND các phường tạo điều kiện tối đa cho khách hàng trúng đấu giá, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau 03 ngày làm việc kể từ khi khách hàng trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2020 theo quy định./.

Văn phòng quận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!