DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Quận Hồng Bàng phấn đấu thu ngân sách 1000 tỷ đồng

Cập nhật: 21/08/2020 08:39

Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách từ 10 đến 20%, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 150 tỷ đồng; đây là mục tiêu chính của quận Hồng Bàng trong năm 2016. Để đạt mục tiêu này, ngay trong những tháng đầu năm 2016, quận Hồng Bàng thực hiện nhiều giải pháp căn cơ, quyết liệt.

 

Quản lý chặt nguồn thu

 

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Tô Đình Đại cho biết: năm 2016, quận Hồng Bàng được giao chỉ tiêu thu ngân sách 836,8 tỷ đồng, tăng 94% so với dự toán giao của năm 2015. Đây là con số không nhỏ. Tuy nhiên, quận Hồng Bàng mạnh dạn đặt mục tiêu số thu ngân sách trên địa bàn quận đạt gần 1000 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao 10-20%.

 

Chi cục Thuế quận tăng cường tư vấn, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, nộp thuế qua mạng.

 

Để đạt mục tiêu này, quận phân tích, đánh giá kỹ lưỡng thực trạng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ các nguồn thu theo phân cấp. Ngay trong tháng 1-2016, quận kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách quận và hội đồng tư vấn thuế các phường; tiến hành rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu ngân sách trên địa bàn, nhất là các nguồn thu thuế ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thu thuế xây dựng cơ bản,...

 

Chi cục Thuế quận, đơn vị nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, thực hiện kiểm tra 100% số hồ sơ khai thuế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khai thuế, nộp thuế điện tử, phấn đấu 100% số doanh nghiệp khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Chi cục phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, BQL các chợ trong quản lý thu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương, tăng cường quản lý các khoản thu từ đất; đẩy mạnh đấu giá đất, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách ngay từ đầu năm. Kết quả là, trong 10 ngày đầu của tháng 1- 2016, quận Hồng Bàng hoàn thành vượt mức kế hoạch thu thuế môn bài.

 

Bên cạnh đó, chi cục tập trung chỉ đạo quyết liệt việc quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, gắn trách nhiệm cán bộ kiểm tra với công tác quản lý nợ. Chi cục tập trung phân tích nợ thuế để có biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả đối với từng khoản nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn; phối hợp cùng các phường kiểm tra công tác thuế tại các phường, các chợ quý/lần. Chi cục trưng dụng lực lượng tại các đội chức năng thực hiện công tác kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. Dự kiến, trong tháng 3-2016, chi cục hoàn thành việc kiểm soát kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp vào quý 4-2015 và 9 tháng của năm 2016. Chi cục tích cực cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế; thực hiện hiệu quả cao việc kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Chi cục Thuế quận thành lập 5 tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế tại các đội thuế liên phường, chợ, phân công rõ ràng nhiệm vụ và yêu cầu bảo đảm chất lượng, thời gian.

 

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

 

Cùng với việc triển khai quyết liệt, khẩn trương công tác thu ngân sách, quận Hồng Bàng coi trọng việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý thu chi, ngân sách. Theo Chủ tịch UBND quận Tô Đình Đại, năm 2016, quận tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách quận. Đồng thời, quận đặc biệt đề cao vai trò của thủ trưởng các đơn vị trong công tác tác thu và chống thất thu ngân sách. Theo đó, từ cuối năm 2015,  các đơn vị chủ động bám sát dự toán thu thuế được giao,xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại đơn vị; không để sót, lọt, thất thoát nguồn thu.

 

Năm quan, công tác thu ngân sách của quận có chuyển biến tích cực. Đây là năm đầu quận Hồng Bàng có số thu vượt ngưỡng 500 tỷ đồng, đạt thu ngân sách nhà nước đạt trên 551,149 tỷ đồng, bằng 128% dự toán năm, tăng 38% so với cùng kỳ, hoàn thành trước kế hoạch 75 ngày. Chi cục Thuế quận là một trong những đơn vị đi đầu, hoàn thành sớm kế hoạch năm của Cục Thuế, đến ngày 15- 10 hoàn thành dự toán pháp lệnh; ngày 5- 11 hoàn thành dự toán phấn đấu và ngày 23- 11 hoàn thành vượt mức dự toán thu thuế ngoài quốc doanh. Có kết quả này, quận tăng cường công tác quản lý đầu tư theo quy hoạch, kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ quy trình đầu tư. Quận thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách , chia làm 3 tổ công tác, do 3 đồng chí Phó chủ tich UBND quận làm tổ trưởng và trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các khoản nợ đọng. Ban chỉ đạo có cuộc làm việc với 53 đơn vị, truy thu hàng tỷ đồng thuế nợ đọng. Kiểm tra, giám sát, xử lý, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong sử dụng ngân sách và các nguồn lực khác nhằm bảo đảm triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Với những sự triển khai quyết liệt, khẩn trương cùng những kết quả, kinh nghiệm có được của năm 2015 là cơ sở để quậnHồng Bàng thực hiện thành công kế hoạch thu thuế năm 2016, thiết thực hưởng ứng chủ đề hành động năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" của thành phố.

Theo Hải Phòng Project

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!