DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Quận Hồng Bàng kiểm tra đột xuất việc phòng dịch COVID-19 tại một số cơ sở

Cập nhật: 16/12/2020 09:18

Đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bến xe Thượng Lý.

Đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Hồng Bàng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khách sạn Vinpearl.

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đều cơ bản tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Bến xe Thượng Lý tuyên truyền trên loa phát thanh về các văn bản của Trung ương và thành phố để nhà xe và hành khách nắm rõ, nghiêm túc thực hiện mọi yêu cầu phòng dịch; tổ chức phun khử trùng, làm vệ sinh khu vực bến bãi, yêu cầu hành khách, lái xe, phụ xe thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn... Từ đầu tháng 11-2020 đến nay, Khách sạn Vinpeal Hotel Rivera tiếp nhận, cách ly y tế 127 chuyên gia, đoàn công tác của doanh nghiệp nước ngoài làm việc trên địa bàn thành phố; hiện còn 6 khách đang trong thời gian cách ly; khách sạn bảo đảm quy định giãn cách, khử khuẩn, không tụ tập đông người. Ban quản lý chợ Tam Bạc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh các biện pháp đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế tụ tập đông người.

Nhân viên y tế phun khử khuẩn tất cả các xe khách ra, vào Bến xe Thượng Lý phòng, chống dịch COVID-19.

Qua kiểm tra, lãnh đạo quận Hồng Bàng kịp thời nhắc nhở một số nội dung phòng dịch chưa bảo đảm quy định, đề nghị các đơn vị tiếp tục nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!