DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Quận Hồng Bàng công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận

Cập nhật: 14/01/2021 05:00

Chiều ngày 14/01/2021, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Đoan - Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí lãnh đạo: Ban Tổ chức Quận ủy, phòng Nội vụ, Văn phòng quận và toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận.

Tại Hội nghị, UBND quận đã công bố Quyết định điều động đồng chí Đoàn Trọng Nhật - Giám đốc Ban Quản lý dải trung tâm thành phố về công tác tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận và giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận và biểu dương đồng chí Đoàn Trọng Nhật trong thời gian điều động về công tác tại Ban Quản lý dải trung tâm thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý, đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, quản lý công viên cây xanh tại khu vực Dải trung tâm thành phố, 2 bên sông Tam Bạc và đặc biệt là công tác chăm sóc đàn thiên nga trên sông Tam Bạc. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận trong thời gian được giao phụ trách đơn vị đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị đồng chí Đoàn Trọng Nhật trong thời gian tới tiếp tục phát huy sở trường chuyên môn, khả năng lãnh đạo điều hành để tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị mới, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn quận.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đoàn Trọng Nhật - Tân Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận, bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận quan tâm chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách đã được tin tưởng, giao phó; đồng thời sẽ quyết tâm giữ vững tiêu chí cán bộ quận Hồng Bàng "Gương mẫu, cầu thị, trách nhiệm, nói đi đôi với làm"./.

Văn phòng quận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!