DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Quận Hồng Bàng chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh an toàn và phòng chống dịch tại các Hội đồng thi vào 10 THPT

Cập nhật: 02/06/2021 12:51

Quận Hồng Bàng chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh an toàn và phòng chống dịch tại các Hội đồng thi vào 10 THPT

Sáng ngày 02/6/2021, UBND quận Hồng Bàng tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid 19 và tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho các Hội đồng thi vào 10 THPT trên địa bàn quận. Chủ trì kiểm tra có đồng chí Đỗ Việt Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận, các đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an, Văn phòng quận và lãnh đạo các phường Hạ Lý, Sở Dầu.Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và kiểm tra thực tế các điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND quận yêu cầu các đơn vị, địa phương và các trường THPT tổ chức tổng vệ sinh, phun khử khuẩn trường lớp, bố trí điểm đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, công tác tuyên truyền trực quan về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn về điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự trong và ngoài điểm thi, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực thi; đặc biệt công tác y tế, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!