DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2021: TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng: Tổ chức cưỡng chế hoàn trả lại diện tích đất đã GPMB thuộc Dự án Nút giao Nam Cầu Bính

Cập nhật: 08/09/2021 11:00

Ngày 14/7/2021, sau khi phát hiện hành vi đặt 02 container cùng các vật liệu xây dựng và dựng mái tôn trên diện tích đã giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Nam Cầu Bính của gia đình ông Nhâm Ngọc Hải, UBND phường Trai chuối cùng các đơn vị chức năng quận Hồng Bàng tiến hành lập biên bản, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với gia đình ông Nhâm Ngọc Hải và yêu cầu gia đình di chuyển container và các vật liệu.

Khu đất sau khi cưỡng chế hoàn trả diện tích đất đã giải phóng mặt bằng

Nhiều lần UBND phường Trại Chuối đã đối thoại vận động gia đình tự giác di chuyển hoàn trả 02 container và các vật liệu trên ra khỏi phần diện tích đã được giải phóng mặt bằng nhưng gia đình không đồng thuận. Ngày 07/9/2021, lãnh đạo UBND quận chủ trì cuộc họp đối thoại với hộ gia đình ông Nhâm Ngọc Hải và bà Đỗ Minh Thúy cùng với các đơn vị liên quan giải thích tới hộ gia đình về hành vi đặt 02 container trên phần diện tích đất 440,9m2 bị thu hồi là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ gia đình chủ động di chuyển 02 container và các vật liệu trước ngày 08/9/2021, tuy nhiên gia đình vẫn không đồng thuận di chuyển tài sản của gia đình.

Được sự đồng ý của Thường trực Quận ủy, Lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng, sáng ngày 08/9/2021 UBND phường Trại Chuối tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại diện tích đất đã giải phóng mặt bằng thuộc Dự án Nút giao Nam Cầu Bính, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Trước khi tiến hành cưỡng chế, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối với hộ dân phối hợp với chính quyền địa phương tự nguyện di chuyển 02 container và các vật liệu hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên hộ gia đình không tự nguyện di chuyển.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo quận, sự phối hợp chặt chẽ của Công an quận và các ngành chức năng, UBND phường Trại Chuối tổ chức thực hiện các nội dung bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ đề ra, tuyệt đối an toàn, đúng quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19; bàn giao lại phần diện tích đã giải phóng mặt bằng sau khi cưỡng chế cho Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông Hải Phòng nhằm mục đích đầu tư xây dựng công viên Nút giao Nam Cầu Bính phục vụ đời sống của nhân dân./.

Văn phòng quận

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!