DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Lãnh đạo quận thăm, chúc mừng một số đơn vị quận đội đóng chân trên địa bàn nhân dịp 22/12

Cập nhật: 23/12/2020 19:00

Nhân Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020) và 31 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2020); Chiều ngày  21/12, đoàn công tác của Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận Hồng Bàng do đồng chí Đỗ Việt Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng: Bộ Tham mưu Hải quân, Phân viện 7-Bệnh viện Quân Y 7, Nhà Khách Quân khu 3 và Nhà máy X64 Hải quân; tham gia cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự quận, Hội Cựu chiến binh và Văn phòng quận.

 Tại các đơn vị, thay mặt lãnh đạo quận, đồng chí Đỗ Việt Hưng - Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận tặng hoa và chúc mừng các đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn, đồng thời thăm hỏi, động viên và chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Đồng chí đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn và mong muốn công tác phối hợp giữa quận và các đơn vị ngày càng gắn bó, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đồng chí  Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn quận tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc khi có tình huống xảy ra; làm tốt hơn nữa công tác dân vận, vận động quần chúng; đoàn kết, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại góp phần xây dựng thành phố và quận Hồng Bàng ngày càng văn minh hiện đại./.

Văn phòng quận.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!