DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng quận Hồng Bàng

Cập nhật: 01/09/2020 02:38

Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng quận Hồng Bàng

 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và Quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy, Ngày 31/8/2020, Quận ủy Hồng Bàng tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ của cơ quan Quận ủy.

 Về dự Hội nghị có đ/c Trần Quang Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đ/c Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đ/c Phạm Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; đại diện lãnh đạo HĐND quận, UBND quận; Đại diện lãnh đạo các Ban Quận ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; lãnh đạo, cán bộ công chức Văn phòng quận. 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ về việc bổ nhiệm đ/c Lê Tâm - Ủy viên Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường Minh Khai giữ chức vụ Chánh Văn phòng quận Hồng Bàng   

                                        

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng quận.

 

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đồng chí Lê Tâm, đồng thời tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí sẽ phát huy tốt những kinh nghiệm, năng lực chuyên môn; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng quận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng quận, đồng chí Lê Tâm cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Quận ủy đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo quận tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng chí Lê Tâm khẳng định sẽ không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng, đóng góp vào sự phát triển của quận Hồng Bàng.

 

                                           

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!