DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2021: TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ĐỒNG LOẠT RA QUÂN XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÂN  RA KHỎI NHÀ TỪ 22H HÀNG NGÀY ĐẾN 5H SÁNG NGÀY HÔM SAU

Cập nhật: 03/08/2021 09:29

ĐỒNG LOẠT RA QUÂN XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DÂN RA KHỎI NHÀ TỪ 22H HÀNG NGÀY ĐẾN 5H SÁNG NGÀY HÔM SAU

Đêm ngày 02/8/2021 và rạng sáng ngày 3/8/2021, tổ công tác theo Quyết định 1009/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND quận (Tổ công tác 1009) chủ chốt là Công an quận và Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với UBND các phường: Phan Bội Châu, Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hạ Lý thực hiện đồng loạt ra quân xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống, dịch. Đặc biệt, nhắc nhở, xử lý các trường hợp người dân ra khỏi nhà sau 22h đến 5h sáng hôm sau, trừ trường hợp cấp thiết.

Các lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân (người dân ra ngoài đường sau 22h)

Tổ công tác 1009 cùng UBND các phường đã tiến hành kiểm tra, xử lý đối với 41 trường hợp vi phạm, trong đó thực hiện viết cam kết và cảnh cáo là: 18 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính là: 23 trường hợp = 20.150.000 đồng.

Cho người dân ký cam kết không thực hiện tập thể dục tại các công viên, vườn hoa

Tính từ ngày 19/7 đến ngày 3/8/2021, Tổ công tác 1009 và UBND các phường đã tiến hành xử lý các lỗi vi phạm: Các cơ sở kinh doanh không đảm bảo phòng chống dịch, người dân ra khỏi nhà sau 22h hằng ngày đến 5h sáng hôm sau; không đeo khẩu trang nơi công cộng, tụ tập quá số người quy định và chống các đối tượng lạng lách đánh võng. Kết quả đã tiến hành xử lý 271 trường hợp vi phạm, trong đó thực hiện viết cam kết và cảnh cáo là: 128 trường hợp, xử lý vi phạm hành chính là: 143 trường hợp = 170.600.000 đồng; bắt 03 vụ lạng lách = 04 đối tượng và tạm giữ 03 phương tiện vi phạm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!