DÒNG SỰ KIỆN

NĂM 2020 - TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH

Công bố công khai danh sách các vùng dịch trong nước, cập nhật hàng ngày trên Cổng Thông tin điện tử thành phố

Cập nhật: 21/08/2020 16:59

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 1264- TB/TU ngày 19/8/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tại Văn bản số 2752/VP-VX ngày 21/8/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa yêu cầu Sở Y tế thực hiện tổng hợp, xử lý và trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống dịch.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu Sở Y tế hoàn thiện mẫu Tờ khai y tế phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, gửi các quận huyện thống nhất sử dụng trên địa bàn thành phố (yêu cầu cụ thể thông tin địa chỉ nơi đi, nơi đến, số điện thoại...). Đồng thời, lập danh sách các vùng dịch trong nước; hàng ngày cập nhật, thông báo tới các quận, huyện và công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra chốt kiểm soát khu vực ga Dụ Nghĩa, quốc lộ 5A (huyện An Dương) sáng 19/8/2020. 

 

UBND các quận, huyện thường xuyên cập nhật và thông báo Danh sách các vùng dịch trong nước tới các đơn vị phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn.

Công an thành phố chủ trì, cùng Sở Y tế và các cơ quan, UBND các quận, huyện, đơn vị liên quan dự thảo quy định Hướng dẫn hoạt động các Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID- 19 ở thôn, tổ dân phố; báo cáo UBND thành phố trước ngày 22/8/2020; áp dụng Công nghệ thông tin để tổng hợp và xử lý thông tin người ra vào các Chốt Kiểm soát liên ngành tại cửa ngõ của thành phố.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Người, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!